Normal_ziekenhuisbed_chirurgie_operatiekamer_patient

Als het aan Corinne Ellemeet van GroenLinks ligt, komen er speciale eerstehulpposten voor senioren. Ouderen kloppen steeds vaker aan bij de Spoedeisende Hulp (SEH) waarbij zorgpersoneel veel tijd kwijt is aan de specialistische zorg voor de doelgroep. Door aparte posten in te richten, kunnen senioren snel geholpen worden en wordt de druk op de reguliere eerste hulppost verlaagd. Dit meldt Algemeen Dagblad.

Van alle bezoekers van de SEH is 14 procent tussen de 65 en 74 jaar en 19 procent is ouder dan 75 jaar. Deze groep patiënten vraagt veel zorg, geriatrische kennis en extra bedden voor een langer verblijf in het ziekenhuis. De kwetsbare ouderen zouden ook geholpen kunnen worden met een eerstehulppost in het verpleeghuis, of op een speciale afdeling in het ziekenhuis. “Senioren worden er geholpen door specialisten in de ouderenzorg en door geriatrisch verpleegkundigen, Zo voorkomen we dat ouderen onnodig lange rondgangen moeten maken door het ziekenhuis”, aldus Ellemeet.

Andere patiënten die de Spoedeisende Hulp bezoeken zouden ook gebaat zijn bij de inrichting van speciale eerstehulpposten voor senioren. De druk op de reguliere SEH wordt verlicht en iedereen kan daardoor sneller worden geholpen. De Tweede Kamer praat vandaag over de overvolle SEH’s en de spoedzorg die daarbij in gevaar komt.

Door: Redactie Nationale Zorggids