Normal_inspectie_voor_gezondheidszorg__izg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de aanwijzing voor De Wit Thuiszorg in Nijmegen beëindigd. De inspectie heeft vastgesteld dat de zorginstelling per 1 juli 2017 geen zorg meer verleent. Hierdoor zijn er geen gezondheidsrisico’s meer voor cliënten. Ook de website van de zorginstelling is niet meer openbaar. Dat meldt IGZ. 

De Wit Thuiszorg was een particuliere thuiszorgorganisatie die 24-uurs zorg verleende aan cliënten met voornamelijk psychogeriatrische en/of somatische problematiek. De organisatie bood persoonlijke verzorging, begeleiding en hulp bij het huishouden.

De zorg zou niet voldoen aan een flink aantal kwaliteitseisen. Het lukte de Wit maar niet om de kwaliteit van zorg op het vereiste niveau te krijgen. Tijdens het laatste bezoek bleek er zelfs sprake te zijn van een verslechtering, mede doordat medewerkers onvoldoende deskundig waren. Veel van de medewerkers beheersten niet genoeg de Nederlandse taal. Communicatie werd daardoor als een risico gezien. Ook werden fouten niet gemeld en niet geanalyseerd.

Omdat de organisatie geen zorg meer aanbiedt, is het traject beëindigt.

Door: Redactie Nationale Zorggids