Normal_oudere_bejaarde_thee_kopje_drinken

Veel 85-plussers in verpleeg- en verzorgingshuizen voelen zich even vaak gezond als zelfstandig wonende 85-plussers, hoewel zij meer aandoeningen hebben en fysiek minder kunnen. De ervaren gezondheid van zelfstandig wonende ouderen neemt af met de leeftijd. Onder tehuisbewoners neemt het gevoel van gezondheid juist toe. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe analyses van de Gezondheidsenquête en het Onderzoek ouderen in instellingen.

SCP en CBS hebben in 2015/2016 onderzoek gedaan onder ouderen in verpleeg- of verzorgingshuizen. Zij vroegen 1.600 tehuisbewoners naar hun gezondheid en leefsituatie. Deze ouderen bleven tot nu toe buiten beeld in CBS enquêteonderzoeken zoals de Gezondheidsenquête. Uit het onderzoek komt naar voren dat 8 op de 10 verpleeg- en verzorgingshuisbewoners fysieke beperkingen hebben. Daarvan kampt 44 procent met ernstige fysieke beperkingen. Zij hebben bijvoorbeeld grote moeite om zichzelf te wassen, naar het toilet te gaan en zich aan- en uit te kleden. Van de ondervraagden heeft 37 procent zeer ernstige fysieke beperkingen, zij kunnen niet meer zonder hulp in en uit bed stappen, of zelf opstaan uit een stoel.

Anders dan tehuisbewoners zijn zelfstandig wonende ouderen veel minder vaak ernstig beperkt, al gaan niet alle dagelijkse handelingen de thuiswonende 55-plussers gemakkelijk af. Ruim 6 op de 10 thuiswonende 80-plussers heeft moeite met traplopen, een derde met aan- en uitkleden. Ook heeft 52 procent heeft moeite met zich buitenshuis te verplaatsen. Van de tehuisbewoners heeft 90 procent moeite met traplopen, 76 procent met aan- en uitkleden en 80 procent zegt moeite te hebben met zich buitenshuis te verplaatsen.

Door: Redactie Nationale Zorggids