Normal_ouderenzorg__zorgcentrum__ouderen

Het komende kabinet Rutte III heeft met het conceptregeerakkoord 2017-2021 ‘Vertrouwen in de toekomst’ de duidelijke ambitie om de ouderenzorg en de langdurige zorg met concrete maatregelen te ondersteunen. Eventuele bezuinigingen op de wijkverpleging vindt ActiZ onacceptabel. Dit meldt ActiZ.

Het nieuwe kabinet is voornemens om bezuinigingen in de curatieve zorg te bewerkstelligen. Een van de consequenties hiervan is dat ziekenhuiscapaciteit wordt afgebouwd, waardoor de druk op de zorg thuis nog meer zal toenemen. ActiZ onderschrijft het streven van het komende kabinet om zorg op de juiste plek te leveren, op de plek waar cliënten dat willen. ActiZ roept het kabinet daarom op om bij het doorvoeren van de bezuinigingen in de curatieve zorg om de wijkverpleging te ontzien en in plaats daarvan juist te investeren in goede wijkverpleegkundige zorg.
 
ActiZ onderschrijft de in het conceptregeerakkoord benoemde beweging van de tweede lijn naar de eerste lijn, waarmee het beroep op de tweede lijn afneemt. ActiZ zal daarom aandacht blijven vragen voor de geriatrische revalidatiezorg, het eerstelijns verblijf en de extramurale behandeling.
 
Om te voldoen aan de politiek breedgedragen normen voor kwaliteit in verpleeghuizen, is voor 2018 de eerste stap gezet met de budgetverhoging van 435 miljoen euro. Dit is vastgelegd in de Miljoenennota 2018, tot de structurele, gefaseerde groei van uiteindelijk 2,1 miljard in 2021.
 
De al langer ingezette digitaal ondersteunde zorg thuis en in het verpleeghuis krijgt een impuls van 40 miljoen euro in deze kabinetsperiode. 
 
ActiZ juicht het voornemen van het nieuwe kabinet toe om met zorgaanbieders, zorgverleners, verzekeraars en toezichthouders in te zetten op schrapsessies om te komen tot minder bureaucratie en minder regels. Ook is ActiZ positief over het voornemen van het komende kabinet om gezamenlijk met gemeenten een schrapsessie te organiseren met vrijwilligers en mantelzorgers.
 
Door: Redactie Nationale Zorggids