Normal_mishandeling_vuist

In heel Zeeland zijn vorig jaar 22 gevallen van ouderenmishandeling gemeld. Dit jaar is, tot nu toe, sprake van 21 meldingen. Dat meldt de Provinciale Zeeuwse Courant. Om signalen eerder te leren herkennen, vindt er volgende maand in het gemeentehuis van Zierikzee een middagcongres plaats, zo meldt het ministerie van Volksgezondheid. 

Het vermoeden is namelijk dat deze problematiek veel vaker voorkomt dan in de praktijk wordt waargenomen. Volgens de congresorganisatie, Bureau B&W uit Renesse, bestaat er veel huiver om de signalen van ouderenmishandeling en ontspoorde (mantel)zorg te bespreken. Dit morele of ethische dilemma van de ‘hulpverleners’ wil Bureau B&W tijdens het congres extra aandacht geven.

Er is nog maar weinig bekend over de actuele omvang van ouderenmishandeling in Nederland. Naar schatting zijn jaarlijks zo'n 200.000 ouderen het slachtoffer van mishandeling; dat is één op de twintig ouderen. Hierbij gaat het zowel om lichamelijke mishandeling als om verwaarlozing, psychische mishandeling en financiële uitbuiting.

Door: Redactie Nationale Zorggids