Logo_vumc_logo

VUmc gaat onderzoek doen naar antibioticagebruik bij urineweginfecties onder kwetsbare ouderen nu een grote subsidie hiervoor is verkregen. Prof. dr Cees Hertogh van huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde heeft 1,5 miljoen euro van het JPIAMR (Joint Programming initiative on Antimicrobal Resistance) tot zijn beschikking om te onderzoeken of en hoe overmatig antibioticagebruik teruggedrongen kan worden onder de doelgroep. Dit meldt VUmc.

Ongeveer 60 procent van de kwetsbare ouderen gebruikt antibiotica om urineweginfecties te bestrijden maar die diagnose wordt niet altijd juist gesteld. Omdat de ouderen vaak kampen met aspecifieke klachten en er geen goede regels zijn om een urineweginfectie vast te stellen, wordt nog te vaak ten onrechte antibiotica voorgeschreven. Overmatig gebruik van dit geneesmiddel leidt tot antibioticaresistentie, waardoor infecties steeds slechter te behandelen zijn.

Het onderzoek van Hertogh zou leiden tot het ontwikkelen en implementeren van klinische beslisregels. Ook wordt gewerkt aan zogenoemde ‘antibiotic stewardship interventions’ om indicatiestelling van antibiotica voor urineweginfecties onder kwetsbare ouderen te ondersteunen en de verbeteren.

Door: Redactie Nationale Zorggids