Normal_ziekenhuisbed_chirurgie_operatiekamer_patient

In de regio Zwolle wordt hard gewerkt om onnodige ziekenhuisopnames te verminderen, vooral met het oog op kwetsbare ouderen. Acht zorgpartijen gaan hiervoor nauw samenwerken, waarbij de wijkverpleegkundige een belangrijke rol gaat spelen. Dit moet voorkomen dat ouderen na een bezoek aan de Spoedeisende Hulp (SEH) in het ziekenhuis moeten blijven, omdat zij via de thuiszorg niet de juiste hulp kunnen krijgen. Dit meldt Skipr.

De SEH van het ziekenhuis Isala Klinieken in Zwolle is op de avonden en weekenden zeer druk. Lange wachttijden worden veroorzaakt door een toename in ouderen die de Spoedeisende Hulp bezoeken en tegelijkertijd is er een tekort aan personeel in de thuiszorg. Hierdoor kunnen de ouderen die uit het ziekenhuis worden ontslagen, niet altijd naar huis. De ouderen zouden ook prima thuis verzorgd kunnen worden, in plaats van in het ziekenhuis. Dat is niet alleen beter voor de patiënt, maar ook voor de doorloop in het ziekenhuis.

De partijen die gaan samenwerken zijn Isala Klinieken, huisartsenpost Medrie, Huisartsenvereniging Regio Zwolle (HRZ), thuiszorgorganisaties Icare, Buurtzorg, Carinova en IJsselheem en ambulancedienst RAV IJsselland. Vooral de wijkverpleegkundige is belangrijk in de samenwerking. “Die organiseert de zorg voor de oudere thuis of in het verpleeghuis”, aldus projectleider Marja Zwaan. “We willen zelfs voorkomen dat een kwetsbare oudere naar de huisartsenpost of Spoedeisende Hulp komt als dat niet nodig is.” Volgens Zwaan is het belangrijk dat ook de huisarts, ambulancedienst en thuiszorg nauw samenwerken.

Vanaf morgen start de test waarbij ieder weekend de nieuwe aanpak wordt getest. De komende 22 weken wordt de methode op de proef genomen, waarna een evaluatie volgt. Het initiatief voor deze nieuwe methode om ziekenhuisopnames te verminderen komt van Zorgalliantie Zwolle en het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ).

Door: Redactie Nationale Zorggids