Normal_ouderen_bejaarden_cursus_computer

Op 13 februari gaat KBO-PCOB met werkzoekende senioren naar Den Haag om aandacht te vragen voor ouderenwerkloosheid. Directeur Manon Vanderkaa: "Als ouderen hun baan kwijtraken, lopen ze groot risico langdurig werkloos te blijven. Veel 55-plussers solliciteren zich een ongeluk, maar komen niet aan de bak. Dat moet anders! KBO-PCOB vraagt de Tweede Kamer om senioren kansen te bieden in plaats van teleurstellingen in te wrijven.” De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid debatteert op 14 februari over het arbeidsmarktbeleid van de regering. Dat meldt KBO-PCOB.

Volgens het CBS stijgt de arbeidsparticipatie onder ouderen. Maar bijna de helft van de werkloze 55-plussers zat in 2016 langer dan twee jaar thuis. Minister Koolmees concludeert uit cijfers van het UWV dat in 2015 35 procent van de 55-plussers die in de Werkloosheidswet (WW) terechtkwamen, binnen een jaar weer werk vond. Dit is fors minder dan het gemiddelde van 65 procent.

KBO-PCOB deed eind 2017 ook zelf onderzoek via het Meldpunt Ouderenwerkloosheid. Van de respondenten is 47 procent langer dan twee jaar werkzoekend, en 33 procent tussen de één en twee jaar. Van hen is dus 80 procent langdurig werkloos. Gemiddeld hebben de respondenten 187 sollicitatiebrieven gestuurd; 32 procent van de mensen is geen enkele keer uitgenodigd voor een gesprek.

Van afschaffing VUT- en prepensioen tot verhoging AOW-leeftijd, en van verkorting WW-duur tot handhaving sollicitatieplicht en onzekerheid over de IOW-uitkering. Deze maatregelen hebben allemaal ingrijpende gevolgen voor oudere werknemers en werkzoekenden. De maatregelen gingen over hen, waar het beter is om naar draagvlak te zoeken onder en mét hen.

KBO-PCOB doet een beroep op de Tweede Kamer en het kabinet om senioren te betrekken bij het beleid. Velen van hen willen niets liever dan weer aan de slag gaan, waaronder de senioren die we meenemen naar Den Haag. Manon Vanderkaa: “Niet meer demotiveren, maar inzetten van de positieve energie, kennis en ervaring van 55-plussers. Dat geeft iedereen de beste kansen, houdt de economie op gang en maakt de vergrijzing betaalbaar.” 

Door: Redactie Nationale Zorggids