Normal_hulplijn_telefoon

In Nederland zijn jaarlijks 120 000 thuiswonende ouderen slachtoffer van psychisch geweld. Daarnaast krijgen maar liefst 10 000 ouderen te maken met lichamelijke mishandeling. Dit blijkt uit een recent onderzoek onder 65-plussers die nog thuis wonen uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). GroenLinks vindt deze cijfers ronduit schokkend en wil dat alles op alles gezet wordt om deze ouderen te helpen. Daarom roept de partij de minister vandaag op een ouderentelefoon in te voeren. Dat meldt GroenLinks. 
 

Uit het onderzoek van het RIVM blijkt ook dat 1,1 procent van de thuiswonende ouderen financieel wordt uitgebuit. Daarnaast wordt 0,6 van hen verwaarloosd en krijgt 0,3 procent te maken met ongewenst seksueel gedrag. Daders van de mishandeling zijn onder andere familieleden, mantelzorgers of zorgverleners.
 
Het meldpunt Veilig Thuis waar mishandeling kan worden aangegeven is vaak overbelast en vooral gericht op kindermishandeling. GroenLinks wil daarom dat er een speciale ouderentelefoon komt waar ouderen terecht kunnen wanneer zij met mishandeling te maken krijgen. Ook bezorgde betrokkenen kunnen daar signalen van ouderenmishandeling melden. De ouderentelefoon is een laagdrempelige manier om mishandeling te melden en hulp te vragen.
 
Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet: “Ik ben ronduit geschokt door deze cijfers over ouderenmishandeling. Je veilig voelen in je eigen huis zou vanzelfsprekend moeten zijn. Het gaat om een kwetsbare groep mensen die vaker sociaal geïsoleerd zijn en daardoor niet makkelijk om hulp kunnen vragen. Met een ouderentelefoon kunnen zij aan de bel trekken en de hulp krijgen die ze nodig hebben. Ik roep de minister op deze telefoon zo snel mogelijk in te voeren. Liever vandaag dan morgen.”

Door: Redactie Nationale Zorggids