Normal_geld_rekenmachine_belasting

In 2017 gaven we in Nederland tot nu toe ruim 2,6 miljard euro uit aan wijkverpleging. Een bedrag dat nog hoger wordt, want 2017 is nog niet volledig gedeclareerd. Ongeveer 500.000 mensen ontvangen deze vorm van zorg. De wijkverpleging kent twee financieringsvormen: 10 procent wordt gefinancierd uit het persoonsgebonden budget (pgb). 90 procent wordt gedeclareerd bij de zorgverzekeraars (zorg in natura). Dat meldt Vektis. 

Ruim 80 procent van de kosten voor zorg in natura gaat naar zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken – langer dan drie maanden.  65 procent gaat richting langdurende wijkverpleging met een somatische grondslag, de overige 15 procent naar langdurende wijkverpleging met een psychogeriatrische/psychiatrische grondslag.

In 2017 is er, op initiatief van de zorgverzekeraars, een registratie ingesteld naar doelgroepen in de wijkverpleging, Door de vermelding van de doelgroep op de declaratie krijgt de zorgverzekeraar inzicht in de zorgvraag van de patiënt waarvoor de wijkverpleging wordt geboden. We onderscheiden 7 doelgroepen, bijvoorbeeld: kortdurende ziekenhuis (na)zorg, zorg aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken – korter of langer dan 3 maanden met een somatische of een psychogeriatrische/psychiatrische grondslag, of zorg aan terminale patiënten. Voor 75 procent van de gemaakte kosten die vallen onder zorg in natura is de doelgroep bekend. 

Door: Redactie Nationale Zorggids