Normal_natuur_ouderen_wandelen_genieten_bejaard

Zorgboerderijen zijn beter in staat om zorg te verlenen aan ouderen met dementie, dan verpleeghuizen kunnen. Dit blijkt uit het verslag van het Programma Landbouw en Zorg van ZonmW. Zo zijn bewoners op een zorgboerderij actiever, hebben zij meer sociale contacten en komen zij vaker buiten dan ouderen die in het verpleeghuis wonen. Dit meldt Zorgvisie.

Nederland telt op dit moment tussen de 1.100 en 1.200 zorgboerderijen. Uit het onderzoek komt naar voren dat een zorgboerderij een kwalitatief hoogwaardige voorziening is voor verschillende doelgroepen en dat dit voor zowel dagbesteding als 24-uurszorg geldt. Niet alleen ouderen met dementie ervaren de positieve effecten van de zorgboerderij. Ook jongeren met problemen zijn volgens hun ouders gelukkiger dan voor opname.

De relatief nieuwe vorm van zorg heeft de afgelopen jaren een professionaliseringsslag gemaakt. Toch worden er met enige regelmaat zorgboerderijen onder verscherpt toezicht gesteld door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.). “Hoewel de inzet en goede wil aanwezig zijn, ontbreekt het aan voldoende kennis en kunde”, aldus de inspectie.

Door: Redactie Nationale Zorggids