Normal_ouderen__wandelstok

De website Aanpak ouderenmishandeling is volledig vernieuwd. De site wil beroepsgroepen die te maken (kunnen) krijgen met ouderenmishandeling concrete tools bieden voor de aanpak van dit maatschappelijke probleem. Dat meldt het ministerie van volksgezondheid. 

Gemeenten, professionals en vrijwilligers vinden op de website stappenplannen waarmee ze direct aan de slag kunnen om ouderenmishandeling te signaleren, te voorkomen en aan te pakken. Aan elk stappenplan zijn verdiepende documenten toegevoegd. Financieel misbruik, ontspoorde mantelzorg en ouderenmishandeling in instellingen krijgen specifieke aandacht.

De website Aanpak ouderenmishandeling is een initiatief van het ministerie van volksgezondheid. De vernieuwing van de site is uitgevoerd door Movisie en TBA Amsterdam. Bij de ontwikkeling zijn verschillende organisaties uit het veld betrokken.

Door: Redactie Nationale Zorggids