Normal_mantelzorg_thuiszorg_ouderen_verpleging_wijkverpleging_verpleegkundige

Vandaag hebben ActiZ, Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN), Patiëntenfederatie Nederland, V&VN en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) het Kwaliteitskader Wijkverpleging aangeleverd bij Zorginstituut Nederland. Het kwaliteitskader is de eerste gezamenlijke inspanning om deze vorm van zorgverlening verder te ontwikkelen, om met name de kwaliteit van zorg te vergroten waarbij steeds de wens van de cliënt centraal staat. Dat meldt ActiZ. 

Het kwaliteitskader geeft duidelijkheid over hoe goede wijkverpleging eruit moet zien en bevat afspraken over meer verdieping, doelmatigheid, meer kwaliteit en minder regeldruk. De komende maanden wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van het cliëntmeetinstrument en kwaliteitsinformatie uit het kwaliteitskader. Op 1 juli aanstaande wordt hiervoor een uitgewerkt plan van aanpak ingeleverd bij Zorginstituut Nederland.

Het aantal 80-plussers in Nederland gaat stijgen van 700.000 nu naar 1.250.000 in 2030. Van deze ouderen blijft het merendeel langer zelfstandig thuis wonen met ondersteuning uit het eigen netwerk en/of professionals uit de ouderenzorg. Deze groep thuiswonende ouderen die wijkverpleging nodig heeft, groeit van zo’n 270.000 mensen op dit moment naar 350.000 mensen in 2025. De zorg die deze mensen nodig hebben wordt ook steeds complexer. Daarvoor zijn niet alleen méér zorgmedewerkers nodig, maar ook goed opgeleide professionals die zelfstandig gespecialiseerde zorg kunnen geven. 

Deze ontwikkelingen vragen om een sterke wijkverpleging met voldoende keuzevrijheid voor de cliënt. Wijkverpleging wil de kwaliteit van thuis wonen verbeteren, ondanks ziekte, behandeling of beperking. Niet alleen intensieve zorg in eigen huis, maar in toenemende mate ook inzet op preventie en behoud van gezondheid en zelfredzaamheid en op de verbinding met andere vormen van hulp aan cliënten. 

Ook de uitkomsten van zorg worden belangrijk, omdat daarmee bijvoorbeeld opname in het ziekenhuis voorkomen kan worden. Dit draagt bij aan zinnige zorg en helpt om de totale zorgkosten beheersbaar te houden. Het Kwaliteitskader Wijkverpleging loopt vooruit op een nieuw bekostigingssysteem voor de wijkverpleging dat in 2020 klaar moet zijn. 

Door: Redactie Nationale Zorggids