Logo_logo_actiz

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid presenteerde in april het programma Kwaliteit Verpleeghuiszorg ‘Thuis in het Verpleeghuis’. Het programma is de derde pijler onder het op 8 maart 2018 gepresenteerde Pact voor de Ouderenzorg. Brancheorganisatie ActiZ is tevreden over het feit dat de minister in zijn programma het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg centraal zet, maar maakt zich zorgen over een aantal belangrijke randvoorwaarden. Dit meldt ActiZ.

De doelstelling van het programma Kwaliteit Verpleeghuiszorg is ervoor te zorgen dat er voldoende tijd, aandacht en goede zorg is voor alle bewoners van verpleeghuizen. Een doelstelling waar zorgorganisaties al dag en nacht aan werken en die wij van harte ondersteunen. ActiZ heeft er bij de minister op aangedrongen om zorgorganisaties de ruimte te bieden die het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg hen voorschrijft. ActiZ is dan ook blij dat het programma zorgorganisaties de ruimte biedt om context-gebonden afspraken te kunnen maken met het zorgkantoor over een verantwoorde besteding van de middelen.

ActiZ heeft de minister gevraagd meer zekerheid en eenduidigheid te gegeven over de bekostiging van de verpleeghuiszorg. Deze zekerheid wordt met dit programma nog niet gegeven. Het programma spreekt over een transitiefase in de verpleeghuiszorg. Dit leidt voor zorgorganisaties tot meer administratieve lasten en het ontbreekt nog steeds aan kostendekkende tarieven.

De minister wil toe naar bekostiging op basis van ‘best presterende instellingen’. Wat best-presterende instellingen volgens de minister zijn is niet duidelijk en ActiZ wacht het onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in opdracht van het ministerie af. Margreeth Kasper de Kroon, ActiZ woordvoerder Wonen & Zorg: “Wat ActiZ betreft is het niet mogelijk om te zeggen welke zorgorganisaties de best presterende zijn. Wij vinden het als sector belangrijk om continu te leren en ontwikkelen.”

ActiZ erkent dat er extra personeel nodig is om goede zorg te blijven bieden en de zorg te blijven ontwikkelen. Het aantal ouderen zal nog flink toenemen en de arbeidsmarkt is krap. Zorgorganisaties zetten daarom volop in op het werven van extra personeel via bijvoorbeeld de Arbeidsmarktagenda 2023. ActiZ verwacht van de minister dat hij voldoende oog heeft voor de huidige krappe arbeidsmarktsituatie en de noodzaak om te investeren in ontwikkeling, zoals nieuwe zorgvormen en technologie zodat de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen verder kan verbeteren.

Door: Redactie Nationale Zorggids