Normal_ouderen_vrouw_lesbi_roze_ouderen_buiten

Ouderen zouden opener over hun geaardheid moeten kunnen praten en niet opnieuw de kast ingestuurd worden, zo stelt COC Zwolle. LHBTi-ouderen (lesbiënnes, homo’s, biseksuelen, transgenders en mensen van intersekseconditie) worden nu nog niet voldoende ondersteund en dat moet anders. Ton Roelofs, coördinator Roze ouderen van COC, kwam daarom afgelopen week met een pleidooi tijdens de informatieve vergaderronde van de gemeente. Dit meldt De Stentor.

Roelofs stelt dat de eerste generatie die uit de kast durfde te komen, nu weer in de kast wordt gestopt. “Ze gaan weer terug in de anonimiteit zodra ze afhankelijk worden van de hulpverlening zoals de thuiszorg of ouderenzorg.” Hij spreekt van het recht op eigen identiteit, die roze ouderen nu wordt afgepakt. Wanneer gesproken wordt over seksuele geaardheid, zowel van de bewoner als diens familieleden, leidt dat in de praktijk regelmatig tot stampij.

In de gemeente zijn al kleine initiatieven die de positie van roze ouderen moet verbeteren, maar dat kan beter. Er is bijvoorbeeld een roze ouderengroep, en onlangs was er een foto-expositie die in woon- en zorgcentrum De Rivierenhof geopend. De weerbaarheid van ouderen moet echter beter worden. Daarvoor is ook een rol weggelegd voor verzorgenden in opleiding. Zij krijgen nu geen informatie hoe om te gaan met ouderen en hun geaardheid. Ook zouden maatjesprojecten opgezet kunnen worden om eenzaamheid en depressiviteit buiten de deur te houden. Onderzoek toont aan dat LHBTi-ouderen daar meer kans op hebben.

Door: Redactie Nationale Zorggids