Normal_bejaarde_oudere_wandelen_rollator

10 procent van de ouderen in Nederland is eenzaam. Volgens de participatiemonitor van NIVEL is dit aantal de afgelopen tien jaar stabiel gebleven. Hoewel dit percentage stabiel is gebleven, is het aantal eenzame ouderen wel toegenomen. Dit komt door het toenemende aantal ouderen in Nederland. Dat meldt ZonMw. 

Uit de resultaten van NIVEL blijkt dat ouderen tot 75 jaar goed kunnen participeren in de samenleving, ook ouderen met een lichamelijke beperking. De eenzaamheid onder deze groep is vergelijkbaar met ouderen in de algemene bevolking, namelijk 12 procent. Volgens het NIVEL ligt vooral bij de groep ouderen boven de 85 jaar de knelpunten. Ondanks deze verwachting kunnen geen harde uitspraken gedaan worden over deze groep omdat zij als respondent ondervertegenwoordigd waren.

In maart van dit jaar sloot minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid samen met 35 andere partijen een Pact voor de Ouderenzorg. Met dit Pact vragen de deelnemende partijen aandacht voor eenzaamheid bij ouderen. Door het stijgende aantal ouderen is het belangrijk om eenzaamheid vroeg te signaleren en te doorbreken. Daarnaast komt het Pact in actie voor goede zorg, om ondersteuning thuis te organiseren en de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren.

De participatiemonitor van NIVEL kan aan de doelstellingen van het Pact voor de Ouderenzorg bijdragen. Sinds 2008 worden de mate van participatie en de behoeftes rondom deelname in de samenleving gemeten. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om eenzaamheid onder ouderen in kaart te brengen.

Eén van de focuspunten binnen het subsidieprogramma Create Health van ZonMw is om eenzaamheid bij kwetsbare ouderen te voorkomen. De resultaten van de participatiemonitor en de behoefte aan een Pact voor de Ouderenzorg laten zien dat dat onderzoek naar actief en gezond ouder worden belangrijk en nodig is. 

Door: Redactie Nationale Zorggids