Normal_geld_rekenmachine_belasting

De financiële problemen waar Careyn mee kampte, lijken te verminderen. De zorginstelling kreeg in  2016 een verlies van 4,5 miljoen euro te verwerken, wat in 2017 is teruggebracht naar 42.000 euro verlies. Dit zou volgens de organisatie aantonen dat Careyn er financieel beter voor staat. De organisatie verleent onder andere thuiszorg. Dit meldt Skipr.

In het verleden kampte de organisatie met meerdere financiële problemen. Er werden op een gegeven moment zelfs Kamervragen gesteld aan voormalig staatssecretaris Van Rijn over de financiële situatie van de zorgaanbieder. Die zag op dat moment niet genoeg reden om in te grijpen. Careyn heeft de grote verliezen nu behoorlijk weten te beperken en hoopt zelfs 2018 met een lichte winst af te kunnen sluiten.

“We zien een positieve tendens. Natuurlijk is er nog een weg te gaan”, aldus Guido van de Logt, CFO van Careyn. “We zetten het financiële herstelprogramma daarom onverminderd voort.” Volgens Van der Logt zetten alle medewerkers zich hard in om het herstel te realiseren. “Wij zijn hen veel respect en dank verschuldigd.”

Naast de financiële problemen werd de zorginstelling door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.) op de vingers getikt. Zo waren er tekortkomingen bij de intramurale zorgverlening en waren er problemen met dossiervoering en interne communicatie. Careyn kreeg twee aanwijzingen opgelegd van de IGJ i.o., waarvan één aanwijzing werd opgeheven in mei. Voor november 2018 moeten ook de tekortkomingen wat betreft de deskundigheid van het personeel, goed bestuur en de sturing van kwaliteit en veiligheid opgelost zijn.

Door: Redactie Nationale Zorggids