Normal_mantelzorg_thuiszorg_ouderen_verpleging_wijkverpleging_verpleegkundige

De partijen die in Nederland betrokken zijn bij de wijkverpleging hebben het afgelopen jaar hard gewerkt aan een Kwaliteitskader. In dit Kwaliteitskader Wijkverpleging beschrijven zij de inhoud en organisatie van de zorg die de wijkverpleegkundige aanbiedt en wat er nodig is om deze zorg te kunnen geven. De Raad van Bestuur van het Zorginstituut heeft besloten het op te nemen in het Register. Dat meldt Zorginstituut Nederland.

In april 2017 liet het Zorginstituut weten het belangrijk te vinden dat de wijkverpleging samen tot een definitie te komen van goede wijkverpleging. De betrokken partijen deelden deze mening en pakten deze handschoen snel op. Op verzoek van de veldpartijen plaatste het Zorginstituut het Kwaliteitskader wijkverpleging op de Meerjarenagenda. Het Kwaliteitskader is getoetst aan het Toetsingskader en voldoet aan alle criteria.

Het Kwaliteitskader beschrijft ook welke onderdelen nog ontwikkeld moeten worden, zoals een patiëntenversie van het Kwaliteitskader en de meetinstrumenten. De partijen achter het Kwaliteitskader (Actiz, BTN, Patiëntenfederatie Nederland, V&VN en ZN) hebben gevraagd om deze ook op de Meerjarenagenda te plaatsen. Uiteindelijk zijn alleen de meetinstrumenten en PREM (Patient Reported Experience Measures) op de Meerjarenagenda geplaatst. Dit onderstreept het belang dat alle partijen hechten aan goede kwaliteitsinformatie. De meetinstrumenten moeten voor 1 juli 2019 opgeleverd worden. 

Door: Redactie Nationale Zorggids