Normal_geld__portemonnee__muntgeld

Zorg krijgen moet voor iedereen toegankelijk zijn en blijven. Maar een te hoge eigen bijdrage kan tot forse problemen leiden. KBO-PCOB wil hiervoor zo snel mogelijk een oplossing en zet daarom tijdelijk een nieuwe dienst in de markt: Bespaar Eigen Bijdrage (BEB). Dat meldt KBO-PCOB.

Mensen die te maken krijgen met zorg thuis of bij verhuizing naar een verpleeghuis, betalen hiervoor een eigen bijdrage die door het CAK wordt berekend. Deze eigen bijdrage is gebaseerd op het inkomen van twee jaar geleden. Vaak is de huidige situatie in deze twee jaar al zodanig veranderd dat ouderen te veel betalen aan eigen bijdrage. Die bedragen kunnen fors oplopen en tot problemen leiden, zoals het niet kunnen betalen van extra kosten die met de veranderende situatie kunnen ontstaan.

De dienst is van tijdelijke aard, benadrukken KBO-PCOB en Bespaar Eigen Bijdrage: "Zodra de processen rond de eigen bijdrage duidelijker, transparanter en sneller verlopen, wordt Bespaar Eigen Bijdrage vanzelf overbodig. We doen dan ook een beroep op het CAK om hier echt werk van te maken."

Met die intentie start de nieuwe dienst per direct.  Manon Vanderkaa: "Bewustwording en duidelijkheid rond de eigen persoonlijke financiële situatie dragen bij aan ouder worden op een goede en positieve manier. Want weten waar je aan toe bent geeft rust, dat mag niet onder druk komen te staan door bureaucratische processen en onduidelijkheid."

Door het bundelen van de krachten van KBO-PCOB en BEB kunnen veel mensen worden geholpen om flink te besparen. De dienst biedt de mogelijkheid om de eigen verplichte bijdrage door te laten rekenen via de Bespaar Scan, mogelijk te verlagen en het te veel betaalde bedrag terug te vorderen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids