Normal_handen_mantelzorg_palliatief

Hoewel mantelzorgers met liefde voor hun naasten zorgen, weten zij vaak niet zo goed waar zij hulp kunnen vinden. Vooral de administratie rondom mantelzorg en het huishouden zorgen voor problemen. Zorgverzekeraar VGZ hield een enquête onder mantelzorgers in kader van het mantelzorgpanel, waaraan 350 (ex-)mantelzorgers meededen. Dit meldt Skipr.

Van de ondervraagden neemt 63 procent de zorg voor een partner op zich en 24 procent zorgt voor een (schoon)ouder. Zij spenderen meerdere dagen per week, voor meerdere uren, tijd aan het verlenen van zorg en het doen van het huishouden van hun naaste. Een deel van de ondervraagden ervaart deze taken als ‘altijd’, iets waar ze geen pauze of vakantie van kunnen nemen. Bovendien gaat mantelzorg, het huishouden en het papierwerk ten koste van het sociale leven en hobby’s van de mantelzorger.

Het is vooral het huishouden en de administratie waar de mantelzorger hulp bij kan gebruiken. De mantelzorger staat er vaak alleen voor en dat zorgt voor extra stress rondom alle administratieve taken. Vaak moeten er allemaal regeltjes en precieze zaken worden uitgezocht, wat best lastig kan zijn. De meeste mantelzorgers zouden daar wel hulp bij willen krijgen, maar weten niet waar ze dit kunnen vinden.

Respijthulp inzetten

De inzet van respijthulp is volgens de ondervraagden een goed idee. Door deze vorm van hulp in te zetten, kunnen zij even op adem komen terwijl iemand anders de zorg en het huishouden van de naaste overneemt. Soms is het al voldoende om even het hart te luchten met iemand die dezelfde ervaringen heeft. Mantelzorg vraagt om een hoop verantwoordelijkheid en inzet. Niet alle mantelzorgers kunnen dat goed aan, vaak ook omdat zij zelf al wat ouder worden.

Door: Redactie Nationale Zorggids