Logo_igj_inspectie_gezondheidszorg_en_jeugd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.) kijkt niet meer alleen naar de kwaliteit van de individuele zorgaanbieders, maar ook naar hoe zorgaanbieders met elkaar samenwerken in zorgnetwerken rond mensen met een meervoudige zorgbehoefte. De inspectie toetste in de gemeenten Harlingen en Tiel de samenwerking in zorgnetwerken rond kwetsbare ouderen. Daaruit kwam naar voren dat de zorg voor ouderen aansluit bij hun behoeften maar dat er meer samengewerkt kan worden met andere partijen. Dit meldt de inspectie. 

De inspectie zag in Harlingen en Tiel voorbeelden van goed georganiseerde zorg in de zorgnetwerken. De inspectie concludeert dat de zorgnetwerken rond kwetsbare ouderen grotendeels voldoen aan de normen in het toetsingskader. In beide gemeenten vonden de ouderen dat de zorg goed aansloot bij hun behoefte. De inspectie zag dat de zorg- en hulpverleners grote betrokkenheid hadden bij de ouderen. De ouderen in Harlingen gaven aan dat er af en toe ook tijd is voor een praatje of een kopje koffie. In Tiel gaven ze aan dat de zorgverleners veel aandacht hadden voor de veiligheid in huis. De meeste ouderen in het onderzoek hadden zelf de regie over hun zorg.

Mantelzorgers missen afstemming

De inspectie concludeert dat de zorgverleners in Harlingen en Tiel nog te weinig aandacht besteden aan de rol van de mantelzorgers van de kwetsbare ouderen. De zorgverleners zijn wel op de hoogte van belasting van de mantelzorger, maar zij beschouwen de mantelzorger te weinig als een gelijkwaardige samenwerkingspartner in het zorgnetwerk. Daardoor missen mantelzorgers daadwerkelijke afstemming met zorg- en hulpverleners over de zorg en ondersteuning aan hun naaste.

Betere coördinatie en afstemming in zorgnetwerken

De inspectie zag dat de zorgverleners gemotiveerd zijn om samen te werken. Toch zag zij dat het in beide gemeenten vaak niet duidelijk was wie het zorgnetwerk coördineerde. In beide gemeenten zag de inspectie een afstand tussen de zorg en de ondersteuning vanuit de gemeente. Zowel in Tiel als in Harlingen is dit een punt voor verbetering. De inspectie ziet voor de zorgaanbieders en gemeente goede mogelijkheden om gezamenlijk de samenwerking in de zorgnetwerken rond kwetsbare ouderen te verbeteren.

Door: Redactie Nationale Zorggids