Normal_oudere_dementie

Het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (2018-2021) is van start. Het ministerie van Volksgezondheid heeft ZonMw hiervoor de opdracht gegeven. Met dit programma bouwt ZonMw de komende jaren samen met relevante stakeholders verder aan een duurzame kennisbasis voor langdurige zorg en ondersteuning. En wordt de vorming en ontwikkeling van lerende netwerken voor integrale zorg en ondersteuning aan thuiswonende ouderen gefaciliteerd. Dat meldt ZonMw. 

Maatschappelijke ontwikkelingen en een toenemende complexiteit van zorgvragen in de langdurige zorg en ondersteuning vragen om een duurzame kennisontwikkeling vanuit de praktijk en meer integrale samenwerking. Hieraan wordt, de komende vier jaar, door het nieuwe programma gewerkt met als doel dat meer mensen met hun beperkingen kunnen leven zoals zij dat graag willen.

Cliënten, kennisinfrastructuur, netwerken integrale zorg en ondersteuning én praktijkgericht onderzoek zijn de kernelementen van het Programma Langdurige Zorg en Ondersteuning.

Het programma heeft twee doelstellingen, te weten: het versterken en ontwikkelen van de wetenschappelijke kennis in de langdurige zorg en ondersteuning en het verspreiden van deze kennis naar de zorg- en ondersteuningsrelatie. Dit ter bevordering van de kwaliteit van zorg en een duurzame kennisinfrastructuur. Daarnaast gaat het om het faciliteren van het opzetten, doorontwikkelen en bestendigen van lerende netwerken integrale zorg en ondersteuning rondom thuiswonende ouderen zodat zij in staat zijn om op een goede en veilig manier langer thuis kunnen wonen.

Het Programma Langdurige Zorg en Ondersteuning zal de komende jaren subsidieoproepen uitzetten rondom de doelgroepen ‘zeer kwetsbare mensen’ en ‘mensen die vanuit meerdere domeinen langdurige zorg en/of ondersteuning nodig hebben’. Ouderen hebben in dit programma een specifieke plek op basis van de nauwe samenwerking met het programma Langer Thuis van het Pact voor de Ouderenzorg.  

Door: Redactie Nationale Zorggids