Normal_handen_mantelzorg_palliatief

Zorgaanbieders en zorgkantoren kunnen nu in één oogopslag zien wat de belangrijkste wijzigingen zijn in de beleidsregels en de tarieven voor de langdurige zorg. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft ze in een digitale informatiekaart toegankelijk gemaakt. Dat meldt de NZa. 

Op de kaart staat ook vermeld dat de indieningstermijn voor de budgetronde 2019 en de herschikkingsronde 2018 is uitgesteld, van 1 naar 15 november. Hiermee hebben aanbieders en zorgkantoren meer tijd voor de zorginkoop 2019. De verlenging geldt voor alle sectoren: de verpleging en verzorging, gehandicaptenzorg en langdurige ggz. De Nza streeft ernaar de aanvragen versnel af te handelen, zodat zorgaanbieders voor 1 januari zekerheid hebben over de hoogte van hun budget.

Op 18 september organiseert de Zorgautoriteit een informatiebijeenkomst voor zorgadministrateurs van aanbieders in de langdurige zorg. Daar zullen de ontwikkeling in de langdurige zorg besproken worden, zoals de toekenning van de kwaliteitsgelden in de verpleeghuiszorg, de tarieven en het vervoer in de gehandicaptenzorg en de toegang tot de langdurige geestelijke gezondheidszorg (ggz). De deelname is gratis en aanmelden kan op de website van de Nza. 

Door: Redactie Nationale Zorggids