Normal_ouderenzorg__zorgcentrum__ouderen

Partijen in de thuiszorg zijn het niet eens over het feit of gemeenten wel of niet kostendekkende tarieven betalen. Minister De Jonge van Volksgezondheid zei onlangs dat het merendeel van de gemeenten dat doen, terwijl uit de praktijk blijkt dat slechts een kwart van de gemeenten instemmen met het betalen van een reële prijs. Tegenstanders zeggen dat de minister hierdoor doet alsof er geen probleem is. Dit meldt Skipr.


Vakbond FNV stelt dat ongeveer een kwart van de Nederlandse gemeenten kostendekkende tarieven betaalt voor thuiszorg. “Wil je een loon conform de cao VVT uitbetalen, dan kan dat alleen op basis van een uurtarief van 25 á 27 euro. Circa driekwart van de gemeenten zit daaronder en heeft dus te lage tarieven”, aldus woordvoerder Wim van der Hoorn van FNV.

Er is een regiegroep in het leven geroepen die als waakhond dient voor reële tarieven. Echter zijn zorgaanbieders en vakbonden van mening dat deze vooral de belangen van het ministerie van Volksgezondheid en de gemeenten behartigt. Zo is het lastig om als zorgaanbieder melding te maken van onredelijke tarieven. “Vele aangedragen zaken werden door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie voor nader onderzoek geblokkeerd.” Ook is het zo dat zorgaanbieders niet anoniem een klacht kunnen melden en dat aanbieders daarom minder snel aan de bel trekken.

Kennisniveau verbeteren

Volgens Marianne de Winter, directeur van thuiszorgorganisatie TZorg, speelt mee dat niet alle partijen goed op de hoogte zijn van alle informatie en regels. “Bij de gemeenten, maar ook bij de veel kleinere aanbieders zitten te weinig mensen die snappen hoe het zit. Ik ben daarom groot voorstander van werksessies om kennis te delen”, aldus De Winter. In zo’n werkgroep zouden ook de bevindingen van de regiegroep besproken kunnen worden.

Een kostendekkend tarief voor thuiszorg is hard nodig. Dit garandeert thuiszorgmedewerkers van een eerlijk loon, zorgaanbieders van een kostendekkend tarief zodat zij geen verlies maken op het leveren van zorg, en het geeft gemeenten een beter beeld van wat zorg nou eigenlijk kost. Nu denken gemeenten nog dat de kosten lager liggen dan dat ze werkelijk zijn, omdat veel gemeenten weigeren het kostendekkende tarief te betalen. Hierdoor ontstaat een vertekend beeld.

Door: Redactie Nationale Zorggids