Logo_oudereren_oma_ziekenhuis_bed_patient

Van de patiënt doorverwijzen naar de patiënt doorbehandelen. Dichtbij zorg leveren waar het kan, verder weg waar dat nodig is. Daarvoor tekenden Bernhoven, het ziekenhuis voor de regio Oss- Uden- Veghel en het Radboudumc een samenwerkingsovereenkomst. Met de samenwerking kunnen de twee zorgverleners op diverse gebieden de kwaliteit van zorg voor hun patiënten verbeteren. Dit meldt Radboudumc.

Met het oog op de toekomst

"Om de stijging van het aantal oudere patiënten die meerdere ziektes tegelijkertijd krijgen, de enorme toename van mogelijkheden door kennis en innovaties en het personeelsvraagstuk in de zorg goed op te vangen moeten we gebruik maken van elkaars kwaliteit. De manier om dit te bereiken is door samen te werken met behoud van elkaars identiteit en expertise ."

Yvette Gooskens, werkzaam als oorarts in Bernhoven:  “We hebben onze uitleg, indicatiestelling, folders, protocollen, operatietechnieken, protheses en nazorg in Bernhoven volledig gelijk getrokken met die van de otologie-afdeling van het Radboudumc. Hierdoor kunnen patiënten met een verwijzing voor bijvoorbeeld trommelvliessluitingen of problemen aan de gehoorbeenketen nu ook in Bernhoven terecht. Voordeel is dat patiënt sneller terecht kan zowel op de poli als voor een operatie. Het Radboudumc heeft hierdoor meer ruimte voor zorgvragen waarbij de expertise van een universitair medisch centrum noodzakelijk is. Ook zijn dankzij de samenwerking de lijnen veel korter waardoor het bespreken van een patiënt voor mij heel laagdrempelig is geworden."

Van doorverwijzen naar doorbehandelen

Door samen de zorg in de regio in te vullen wordt het ook mogelijk om de patiënt niet door te verwijzen maar meteen op de juiste plek te behandelen. Op dit moment geven de twee partijen in vijf pilotprojecten al concreet invulling geven aan de zorg voor patiënten in de regio.

Door: Redactie Nationale Zorggids