Normal_mantelzorg_thuiszorg_ouderen_verpleging_wijkverpleging_verpleegkundige

Isala, WijZ Welzijn, Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, de gemeente Zwolle en tal van zorg- en migrantenorganisaties ondertekenen op woensdag 19 september het manifest van hogeschool Windesheim en Steunpunt Mantelzorg om actief werk te maken van cultuursensitieve ouderenzorg. Vooral oudere migranten met dementie varen daar wel bij. Dit meldt Windesheim.

Draagvlak

In het project ‘Samen aan de slag’ hebben Turks-Nederlandse mantelzorgers in een uniek cocreatieproject gewerkt aan het introduceren van cultuursensitieve zorg binnen zorginstellingen. Dit vanuit de wens om in de zorg specifiek rekening te houden met de culturele achtergrond van ouderen. Woonzorgconcern IJsselheem heeft inmiddels als eerste zorginstelling in de regio Overijssel cultureelsensitieve zorg geïntegreerd in de dagelijkse zorgpraktijk. Om zo dichter bij de cliënt te staan. De resultaten zijn positief.

Persoonlijke voorkeuren

“We signaleren dat migrantenouderen met dementie meer rust en herkenning ervaren als zorgverleners inspelen op hun culturele roots”, zegt Gözde Duran, onderzoeker bij hogeschool Windesheim. “We zijn blij dat andere zorginstellingen het voorbeeld van IJsselheem volgen en het manifest ondertekenen. En dat er vanuit de overheid draagvlak voor ontstaat. We hopen dat dit ook op landelijk niveau navolging krijgt. Iedere oudere verdient een prettige oude dag, die recht doet aan zijn of haar culturele leefgewoonten en persoonlijke voorkeuren.”

Cultuursensitieve zorg

“Als we over cultuursensitieve zorg spreken, bedoelen we daar geen aparte wooncentra voor migranten mee”, zegt Carolien Smits, lector Innoveren met Ouderen van hogeschool Windesheim, toe. “IJsselheem is bijvoorbeeld een woonzorgconcern waar ouderen van diverse culturele komaf verblijven. Samen met mantelzorgers van ZwolleDoet!, IJsselheem en het lectoraat Innoveren met Ouderen van Windesheim zijn we tot een succesvol concept gekomen. De input van de mantelzorgers met een migrantenachtergrond was daarbij van onschatbare waarde. Deze vorm van cocreatie is uniek en brengt een verandering op gang. Bij IJsselheem is cultuursensitieve zorg nu integraal onderdeel van de dagelijkse routine. Het zorgpersoneel stemt de zorg af op de taal, omgangsvormen, rituelen, tradities en eetgewoonten van hun cliënten.”

Cocreatie

De cocreatiesessies van het project ‘Samen aan de slag’ werden begeleid door het lectoraat Innoveren met Ouderen van hogeschool Windesheim, ProMemo Expertisecentrum Dementie van Windesheim en Steunpunt Mantelzorg, dat deel uit maakt van ZwolleDoet!. Deze partijen stelden ook het manifest op dat op woensdag 19 september in wijkcentrum Holtenbroek in Zwolle zal worden ondertekend. De deelnemende partijen zullen tijdens de bijeenkomst ervaringen delen en toelichten welke stappen er zijn doorlopen in het cocreatieproces, zodat andere zorginstellingen daar op kunnen voortborduren.

Door: Redactie Nationale Zorggids