Normal_opa_wachten_ouderen_bejaarden

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Zorg Allerlei BV een aanwijzing gegeven. Zorg Allerlei is de zorgaanbieder die de zorg levert op de kleinschalige woonvorm “Ons Thuis” in Beverwijk. Tijdens het inspectiebezoek werden ernstige tekortkoming gezien zoals onzorgvuldige toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen en tekortkomingen in medicatieveiligheid. Deze bevindingen gaven aanleiding om een aanwijzing te geven. Dit meldt de inspectie.

Zorg Allerlei moet binnen twee weken de cliënten van het verpleeghuis hebben overgedragen aan een andere zorgaanbieder. Pas als de risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg zijn weggenomen, mag Zorg Allerlei weer zorg leveren. In het verpleeghuis worden dementerende ouderen van zorg voorzien.

Steeds weer klachten

In 2015, 2016 en 2017 bracht de inspectie verschillende bezoeken aan Ons Thuis. In 2017 stelde de inspectie Ons Thuis onder verscherpt toezicht. Daarop liet de zorgaanbieder zien dat zij in staat was de benodigde verbeteringen door te voeren. In 2018 ontving de inspectie diverse meldingen over tekortkomingen in de zorg bij locatie Ons Thuis. Daarop bracht de inspectie een inspectiebezoek, bij dit bezoek zag de inspectie een aantal ernstige tekortkomingen met acuut risico voor de kwaliteit van zorg tot gevolg.

Deze bevindingen gaven aanleiding om een aanwijzing te geven. Doel hiervan om de huidige risico’s voor de cliënten van Ons Thuis weg te nemen. Als de zorginstelling niet aan de aanwijzing voldoet, kan de inspectie een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen.

Door: Redactie Nationale Zorggids