Normal_mantelzorg__ouderen__ondersteuning

Ongeveer één op de drie kwetsbare ouderen die thuiszorg ontvangt is ondervoed. Ouderen die maaltijdondersteuning nodig hebben, kunnen hiervoor aanspraak maken op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Zorgverleners die hun cliënten willen helpen, worden van het kastje naar de muur gestuurd. Gemeenten wijzen door naar zorgverzekeraars en de verzekeraars verwijzen op hun beurt door naar de gemeenten. Ongeveer 40 procent van de wijkverpleegkundigen zegt te sjoemelen met indicaties om er zo voor te zorgen dat een oudere toch hulp krijgt bij het eten en drinken. Dit meldt De Monitor. 

Doordat instanties niet duidelijk zijn over hun verantwoordelijkheden, verslechtert de gezondheid van kwetsbare ouderen. Soms raken ze ondervoed. “Ondervoeding is een verpleegkundige diagnose en kun je indiceren binnen de Zorgverzekeringswet. Maar de zorg die we inzetten om de ondervoeding te voorkomen, krijgen we moeilijk geïndiceerd”, legt wijkverpleegkundige Marjolein Zilverentant van beroepsvereniging V&VN uit.

Geneeskundig karakter

Op papier staat het zo uitgelegd dat zorgverzekeraars zorg met een geneeskundig karakter vergoeden. Iemand met twee verlamde armen heeft bijvoorbeeld hulp nodig bij het eten en krijgt deze zorg vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet. Gemeenten vergoeden onder meer de ondersteuning die een oudere krijgt bij het bereiden van het eten, zoals het aanzetten van de magnetron of het eten op tafelzetten. Alles wat hiertussen valt is moeilijk te financieren.

Creatief boekhouden 

Daarom sjoemelen wijkverpleegkundigen soms met indicaties. Door de maaltijden onder een andere activiteit te plaatsen, krijgt de oudere alsnog voldoende te eten én de zorg vergoed. Creatief boekhouden, aldus voorzitter Aletta Oosterhuis van het Nederlands Wijkverpleegkundigen Genootschap.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid pleitte eind augustus al voor meer duidelijkheid. Hij wil dat gemeenten en zorgverzekeraars om de tafel gaan zitten en samen duidelijk maken bij wie maaltijdondersteuning geregeld kan worden. Bureaucratie mag nooit in de weg komen van de zorg die iemand nodig heeft.

Door: Redactie Nationale Zorggids