Normal_handen_mantelzorg_palliatief

Het aantal mensen dat in de thuissituatie voor hun overlijden palliatieve sedatie krijgt, is in 2017 met 5 procent gestegen tot 34.000. Palliatieve sedatie blijkt te worden toegepast bij 22,6 procent van de sterfgevallen. In de afgelopen zeven jaar vond een  verdubbeling van dat aantal plaats. Dit meldt Stichting Farmaceutische Kengetallen in het Pharmaceutisch Weekblad. 

Palliatieve sedatie is het opzettelijk verlagen van het bewustzijn van een patiënt in de laatste levensfase om zijn lijden te verlichten. De sedatie kan continu, kortdurend of met tussenpozen worden toegepast. Palliatieve sedatie is geïndiceerd bij patiënten die onbehandelbare ziekteverschijnselen hebben, daaraan ondraaglijk lijden en naar verwachting binnen een tot twee weken zullen overlijden. De behandeling zelf heeft niet als doel het leven te beëindigen, een nadrukkelijk verschil met euthanasie.

Verstrekte middelen

Openbare apotheken verstrekten vorig jaar 66.000 keer een middel dat ingezet kan worden bij palliatieve sedatie. In 95 procent van de gevallen ging het om midazolam; de overige 5 procent betrof levomepromazine. Het aantal verstrekkingen van midazolam-injecties en -infusies laat al jaren een stijgende lijn zien. De toename in 2017 bedroeg, ten opzichte van een jaar eerder, ongeveer 4.700. Dat is net iets minder dan de gemiddelde jaarlijkse toename van 5.000 verstrekkingen in de daaraan voorafgaande zes jaren.

Palliatieve sedatie bij 1 op de 5 sterfgevallen 

Ook is het aantal patiënten bij wie palliatieve sedatie is toegepast de laatste jaren sterk toegenomen. In totaal gebeurde dit in 2017 bij 34.000 mensen, 1.500 meer dan in 2016. Hun gemiddelde leeftijd bij overlijden was 76 jaar. Op basis van gegevens van het CBS zijn er in 2017 zo’n 150.000 mensen overleden. Dat betekent dat vorig jaar bij meer dan één op de vijf sterfgevallen (22,6 procent) sprake was van palliatieve sedatie in de thuissituatie. Dit is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2010, toen dit aandeel ongeveer 11 procent bedroeg.  

Door: Redactie Nationale Zorggids