Normal_ouderenzorg_mantelzorg_echtpaar_bejaarden_ouderen

Niet praten over ouderen, maar met ouderen, dat is een belangrijk uitgangspunt van het Pact voor de Ouderenzorg. Om daar invulling aan te geven is de Raad van Ouderen opgericht. De Raad van Ouderen adviseert het ministerie van Volksgezondheid en andere partijen die actief zijn in de ouderenzorg en vraagt aandacht voor relevante thema’s. De raad, die bestaat uit elf ouderen die regionale en landelijke ouderennetwerken vertegenwoordigen, werd gisteren gepresenteerd tijdens een congres van deelnemende partijen in het Pact. Dit meldt Rijksoverheid.

De Raad van Ouderen bestaat uit elf betrokken leden van regionale ouderendelegaties en landelijke ouderenorganisaties die een breed netwerk van ouderen vertegenwoordigen. De Raad van Ouderen heeft als hoofddoel om met de betrokkenen van het Pact voor de Ouderenzorg, waaronder het ministerie van Volksgezondheid, mee te denken over hoe ondersteuning en zorg voor ouderen het beste vorm gegeven kan worden. De Raad komt regelmatig bij elkaar en richt zich op verschillende thema’s. Zo gaat het over het agenderen van actuele en relevante thema’s vanuit het perspectief van ouderen  en meedenken over de richting en inhoud van de verschillende lijnen binnen het Pact voor de Ouderenzorg. Ook worden adviezen uitgebracht over actuele vraagstukken rondom ondersteuning en zorg voor ouderen en is er aandacht voor het leggen van de verbinding met de regionale achterbannen.

Pact voor de Ouderenzorg

Samen met zo’n 40 andere partijen sloot minister Hugo de Jonge in maart van dit jaar een Pact voor de Ouderenzorg, een samenwerkingsverband waarin iedereen die voor en met ouderen werkt de krachten bundelt. Met het pact komen de deelnemers samen in actie om eenzaamheid bij ouderen te signaleren en te doorbreken, goede zorg en ondersteuning thuis te organiseren en de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren. Inmiddels is het aantal deelnemende partijen gegroeid tot ruim 170.

Door: Redactie Nationale Zorggids