Normal_vaccinatie_prikken_inenten

In de winter van 2017-2018 ging Nederland 18 maanden gebukt onder een griepepidemie ne kwamen ruim negenduizend mensen om het leven door de griep. Aanleiding voor seniorenorganisatie KBO-PCOB om het actieplan wintersterfte te lanceren. Naast het verhogen van de vaccinatiegraad tegen de griep, zijn goede voorlichting en de mogelijkheden van het verplicht inenten van zorgpersoneel belangrijke onderwerpen in het actieplan. Inmiddels heeft het plan geleid tot concrete stappen, aldus de organisatie. Dit meldt KBO-PCOB. 

De vaccinatiebereidheid onder senioren en andere risicogroepen neemt af; onder zorgverleners is de vaccinatiebereidheid zeer laag. Dat moet echt anders, zegt KBO-PCOB die overtuigd is van het nu van de griepprik.

Directeur Manon Vanderkaa en staatssecretaris Paul Blokhuis lieten zich vorige week op het ministerie vaccineren tegen de griep. Door zich te laten vaccineren, laten zij zien dat grieppreventie draait om acties en niet louter om woorden. “We vragen met name senioren en zorgverleners om ons voorbeeld te volgen. Zij krijgen de griepvaccinatie gratis aangeboden”, aldus Vanderkaa.

Griepprik wordt uitgebreid

Staatssecretaris Blokhuis heeft al stappen gezet in de grieppreventie. Nederlanders krijgen vanaf volgende winter een nieuwe griepprik die uit meer griepstammen is opgebouwd. Die zal zo wordt verwacht een hogere effectiviteit hebben dan het vaccin dat nu wordt gegeven. Blokhuis gaat begin 2019 ook onderzoeken of het mogelijk is om het griepvaccin te verplichten onder zorgpersoneel.

KBO-PCOB is blij met elke stap in de goede richting. Maar zij pleit voor nog meer maatregelen en dringt aan op extra inzet van patiëntenverenigingen, beroepsorganisaties van medici, verpleegkundigen en verzorgenden, zorgverzekeraars, en zowel werkgevers- als werknemersorganisaties.  

Door: Redactie Nationale Zorggids