Normal_budget_geld_bezuinigingen35__1_

Van de 88 gemeenten die een beroep deden op het Fonds tekortgemeenten, krijgen er 77 geld om de tekorten op de Wmo en jeugdhulp in hun gemeente op te kunnen vangen. Het tekort in de overige elf gemeenten was niet hoog genoeg om geld te mogen ontvangen. Dit meldt Skipr. 

Voor het Fonds tekortgemeenten is eenmalig 200 miljoen euro beschikbaar gesteld, dat nu wordt verdeeld onder 88 gemeenten. Venlo en Eindhoven krijgen ieder 22 miljoen euro om de tekorten in hun gemeente te compenseren. Leeuwarden krijgt 21 miljoen, Rotterdam bijna 18 miljoen en Maastricht ruim 12 miljoen euro.

Het totale tekort in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdhulp is geschat op 490 miljoen euro. Het fonds heeft echter ‘slechts’ 200 miljoen te vergeven. Gemeenten krijgen door de grote tekorten minder uitgekeerd dan waar ze oorspronkelijk om vroegen.

Door: Redactie Nationale Zorggids