Normal_ouderen_genieten_natuur_lunch_ontbijt__bejaarden

Oudere inwoners van Friesland en Zuid-Limburg zeggen zelf een goede gezondheid te ervaren. Het gaat daarbij om zowel de lichamelijke als geestelijke gezondheid. Dat blijkt uit een benchmark-onderzoek dat is uitgevoerd door GGD GHOR Nederland onder 25 GGD’s. Ook scoren kinderen in Friesland goed op het gebied van niet-roken en vaccinatie. Dit meldt Leeuwarder Courant. 

De GGD’s in Nederland meten vanaf 2012 hun resultaten en dit jaar zijn ze voor het eerst openbaar. Zo kunnen ze van elkaar leren. Uit het onderzoek blijkt dat 68,8 procent van de ouderen in Friesland zichzelf als gezond bestempelt. Alleen in Zuid-Limburg is dit percentage hoger. In Amsterdam ligt het percentage beduidend lager op 57 procent en op 58 procent in Rotterdam-Rijnmond.

Veilige vaccinatiegraad

In het onderzoek is bovendien gekeken naar kinderen en zuigelingen. Zo blijkt dat 92,5 procent van de baby’s in Friesland gevaccineerd worden, tegenover 88,1 procent in Amsterdam. Het RIVM spreekt van een veilige vaccinatiegraad bij 90 procent.

Voor jongeren geldt dat het percentage van 13- en 14-jarigen dat al rookt, laag ligt in Friesland (0,4 procent) maar dit aantal is nog lager in Amsterdam, Zeeland, Zuid-Holland Zuid en Utrecht. In Groningen wordt naar verhouding veel meer gerookt onder jongeren van 13 en 14 jaar.

Door: Redactie Nationale Zorggids