Normal_bejaarde_koppel_gelukkig_ouderen

Komend voorjaar start het ministerie van Volksgezondheid met een nieuwe campagne voor herwaardering van ouderen. Want, zo schrijft minister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer, ouder worden komt niet alleen met gebreken, maar ook met veel geluk en wijsheid. De campagne zal gaan over hoe de Nederlander naar ouder worden kijkt en hoe we dit gegeven kunnen waarderen in plaats van afstoten. Dit melden het ministerie van Volksgezondheid en Skipr. 

“Door alleen de kwetsbare kanten te zien en te benadrukken, plaatsen we ouderen op een afstand hoewel veel ouderen nog midden in de samenleving staan”, aldus De Jonge. Hij ziet al een langzame verschuiving in de houding richting ouder worden, maar de campagne voor herwaardering moet ouder worden een betere plek krijgen in de samenleving. Voor de totstandkoming van de campagne gaat de minister in gesprek met de ouderen. 

Pact voor de Ouderenzorg

De campagne vloeit voort uit het Pact voor de Ouderenzorg, een samenwerkingsverband waarin iedereen die voor en met ouderen werkt de krachten bundelt. Om invulling te geven aan het pact is de Raad van Ouderen opgericht. Deze raad adviseert het ministerie en andere partijen die actief zijn in de ouderenzorg en vraagt aandacht voor regionale thema’s. 

Door: Redactie Nationale Zorggids