Logo_igj_inspectie_gezondheidszorg_en_jeugd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Zorghuis Nederland, locatie Roermond onder verscherpt toezicht gesteld. Er zijn verbeteringen nodig om goede zorg te kunnen verlenen. Op dit moment heeft de inspectie er niet genoeg vertrouwen in dat die zullen worden doorgevoerd zonder een verscherpt toezicht hierop. Dit meldt IGJ. 

Zorghuis Roermond is een kleinschalig woonzorgcentrum met ruimte voor maximaal 23 mensen die zorg nodig hebben. De zorgvraag van de bewoners is divers. Er wonen mensen met dementie, maar ook mensen die fysieke gezondheidsproblemen hebben.

De afgelopen paar jaar heeft de inspectie meerdere bezoeken aan Zorghuis Roermond gebracht. Daar zag het dat er risico’s zijn voor de kwaliteit van zorg en de veiligheid van patiënten. Afgelopen september oordeelde de IGJ dat Zorghuis Roermond niet voldeed aan negen van de veertien getoetste normen in de thema’s persoonsgerichte zorg, deskundige zorgverlener en sturen op kwaliteit.

Het verscherpt toezicht duurt vijf maanden en is ingegaan op 22 november. Aan het einde van de periode van het verscherpt toezicht beoordeelt de inspectie of dit daadwerkelijk opgeheven kan worden. Mocht het nodig zijn, kan de inspectie verdere stappen nemen in de vorm van bestuurlijke maatregelen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids