Normal_administratie_registratie_papierwerk

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) controleert de komende weken bij een aantal nieuwe aanbieders van wijkverpleegkundige zorg of zij hun administratie op orde hebben. Een goede administratie maakt deel uit van een professionele bedrijfsvoering. En een professionele bedrijfsvoering is van groot belang voor zowel de kwaliteit als de betaalbaarheid van zorg, aldus de NZa. 

De Zorgautoriteit richt zich tijdens de komende controles op nieuwe zorgaanbieders, want ook zij moeten hun bedrijfsvoering op orde hebben. De zorgaanbieders die worden bezocht zijn eerder door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gecontroleerd, waarbij ze tot twee keer toe een onvoldoende scoorden. Echter waar de IGJ zich richt op kwaliteit en veiligheid, richt de NZa zich op het voeren van een goede administratie.

“Het voeren van een goede administratie is meer dan ooit belangrijk nu wijkverpleegkundigen gaan registreren volgens planning is realisatie. Wijkverpleegkundigen hoeven minder te registeren, maar door een goede administratie is terug te vinden of patiënten de zorg krijgen die zij nodig hebben”, aldus de NZa.

Uit een goede administratie blijkt in ieder geval welke zorg een aanbieder wanneer tegen welke tarieven aan welke patiënten levert. Iedere zorgaanbieder moet aan zijn patiënten inzichtelijk kunnen maken wat er gedeclareerd is. Zo krijgt de patiënt inzicht in zijn of haar kosten. Zorgverzekeraars kunnen dit inzicht gebruiken om goede afspraken te maken met zorgaanbieders. 

Door: Redactie Nationale Zorggids