Normal_marijke_van_putten

Marijke van Putten, lid van de raad van bestuur GGZ Noord-Holland-Noord, treedt per november toe tot de raad van commissarissen van woonzorgorganisatie Domus Magnus. Met deze aanstelling breidt de raad van commissarissen uit op voordracht van de centrale cliëntenraad van Domus Magnus.

Marijke van Putten is sinds 2003 werkzaam bij GGZ Noord-Holland-Noord, aanvankelijk als directeur behandelzaken, later als directeur innovatie. Sinds 2012 is zij lid van de raad van bestuur GGZ Noord-Holland-Noord.

Van 1991 tot 2003 is Marijke van Putten als psychiater werkzaam geweest, onder andere voor een Regionaal Instituut voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (RIAGG) en een psychiatrisch ziekenhuis. Na een uitgebreide selectie heeft de centrale cliëntenraad van Domus Magnus besloten dat Marijke van Putten namens de bewoners het woord zal voeren op het hoogste niveau in de organisatie. Naast Marijke van Putten bestaat de raad van commissarissen uit Ron Icke, voorzitter sinds 2011, en Albert Arp die in 2015 benoemd werd tot lid.

Over haar keuze om toe te treden tot de raad van commissarissen: “De ambities van Domus Magnus om ervoor te zorgen dat ouderen kunnen blijven leven en wonen zoals ze gewend zijn, ook als zij veel zorg nodig hebben, sluit volledig aan bij mijn visie”, aldus Marijke van Putten.

(Dit is een advertorial van Domus Magnus)