Normal_logo_careyn

De zorg voor oudere bewoners van Careyn is verbeterd, dat concludeert de inspectie na bezoeken aan verschillende locaties van de organisatie. De inspectie heeft bij haar toezicht de verpleeghuizen beoordeeld op de inzet van voldoende en deskundig personeel.  Daarnaast werd gekeken naar de kwaliteit en veiligheid en goed bestuur binnen Careyn. Na een reeks maatregelen naar aanleiding van gebrekkige kwaliteit van zorg heeft het goede verbeterstappen gezet. De aanwijzing bij Careyn wordt daarom beëindigd. Dit meldt IGJ. 

Careyn heeft laten zien dat zij op alle onderdelen van de aanwijzing verbeterd is. Het vertrouwen van de inspectie is weer op peil dankzij de inspanningen van betrokken zorgverleners en bestuurders. Onder meer door de inzet van kwaliteitsverpleegkundigen op alle locaties heeft de kwaliteit van de zorgverlening een grote impuls gekregen. Zo is de dagelijkse zorg voor de ruim tweeduizend cliënten die bij Careyn wonen aantoonbaar beter geworden.

Daarnaast ziet de inspectie dat het bestuur van zorgorganisatie in staat is om te sturen op kwaliteit en veiligheid. Dankzij goede regie en het leiderschap van managers heeft Careyn een nieuwe stabiele koers gevonden en duurzame verandering ingezet.  

Verbeteringen bleken lastig voor Careyn

Careyn ontving de eerste aanwijzing op 7 november 2016. Het bleek dat de tekortkomingen uit de aanwijzing lastig op te lossen waren. De inspectie constateerde dat de verbeteropdracht voor de organisatie groter en complexer was dan Careyn in eerste instantie had voorzien. Daarom kreeg het een jaar later nogmaals een aanwijzing, waarmee zij meer tijd kreeg om de tekortkomingen weg te nemen. Een jaar later heeft de ouderenzorgorganisatie goede stappen gemaakt, maar wel blijft de IGJ Careyn volgen binnen het regulier toezicht. 

Door: Redactie Nationale Zorggids