Normal_geld_rekenmachine

De zorg groeit in 2019 voor het eerst in zes jaar weer sneller dan de economie. Door uitgavenbeheersing van de overheid is de groei van de zorguitgaven in Nederland de afgelopen jaren minder hoog geweest dan in de meeste andere ontwikkelde landen. Recente cijfers laten zien dat Nederland daardoor uit de top 10 van landen met de hoogste zorguitgaven is gevallen. Het ING Economisch Bureau dat het zorgaandeel geleidelijk weer toeneemt, gestuwd door hogere zorguitgaven. Er gaat de komende jaren vooral meer geld naar de ouderenzorg. De geneeskundige zorg groeit minder hard door landelijke afspraken over volumeplafonds. Dit meldt ING. 

Hogere groei leidt vanaf 2019 tot groter aandeel zorg in economie 

Vooral door strikte uitgavenbeheersing in de langdurige zorg bleef de groei van de zorg de afgelopen jaren achter bij de economische groei. Nu het kabinet de uitgaven aan verpleeghuiszorg en wijkverpleging fors ophoogt, zal komend jaar de zorggroei (van 3 procent) de economische groei (van 2 procent) overstijgen.

Edse Dantuma, ING sectoreconoom gezondheidszorg: “Internationaal gezien heeft Nederland relatief stevig ingegrepen in de zorgkosten. Het aandeel van de zorguitgaven in de economie is met bijna één procentpunt sterker gekrompen dan in de meeste andere landen. Nu de zorg harder groeit dan de economie zal het zorgaandeel de komende vier jaar naar verwachting wel weer met ongeveer een half procentpunt stijgen tot ruim 10,5 procent van de economie.”

Personeelstekort risico voor groei

De zorgsector heeft het verlies van meer dan 70.000 banen tussen 2012 en 2016 sinds het derde kwartaal van 2018 weer goedgemaakt. Inmiddels is meer dan de helft van de vacatures moeilijk vervulbaar. De personeelstekorten vormen een risico voor verdere groei. Met de arbeidsmarktkrapte neemt ook het aantal zzp’ers weer toe. Dit stuwt de personeelskosten en kan tot personele problemen leiden bij het inroosteren van de minder populaire nacht- en weekenddiensten. Tegelijkertijd stijgt de werkdruk en loopt het verzuim en verloop bij zorginstellingen op. Bij een toenemende zorgvraag stelt dit hen 2019 voor de grote uitdaging om voldoende kwaliteitszorg tegen aanvaardbare kosten te blijven leveren.

Door: Redactie Nationale Zorggids