Normal_stethoscoop__computer__toetsenbord__informatie__medisch

E-health, online gezondheidszorg- en preventie, lijkt een geschikt hulpmiddel om de druk op de zorg te verlichten. E-health-toepassingen zijn dan ook aan een opmars bezig. Deze ontwikkeling is echter met name voor kwetsbare doelgroepen niet zonder risico’s, zegt hoogleraar e-health Catherine Bolman die tijdens de nationale e-healthweek haar oratie uitspreekt bij de Open Universiteit. Dit meldt de Open Universiteit. 

E-health, al dan niet gecombineerd met persoonlijk contact, biedt heel veel mogelijkheden. “Als informatieverstrekking aan jongeren over gehoorschade, als intensieve online therapie bij angstklachten, maar ook als zorg op afstand bijvoorbeeld bij chronische ziekte. E-health biedt meer onafhankelijkheid, eigen regie, 24-uurs beschikbaarheid, lage kosten… Volop voordelen. Maar er kleven ook risico’s aan het toenemend gebruik van e-health en dan met name voor kwetsbare groepen”, aldus Bolman.

“Kwetsbare groepen als ouderen, lager opgeleiden en chronisch zieken zijn vaak minder vaardig in het vinden en gebruiken van e-health-toepassingen. De werking is te ingewikkeld of de inhoud is te moeilijk.” Naarmate e-health een grotere plaats inneemt in de gezondheidszorg, gaat deze groep vaker buiten de boot vallen, meent Bolman.

“In het kader van mijn leerstoel wil ik me richten op het verbeteren van het bereik en het gebruik van e-health juist bij deze kwetsbare groepen. We willen interventies maken die aansluiten bij hun kennis en vaardigheden. Dus meer illustraties, animaties en beeldmateriaal als dat nodig is, en eenvoudige bediening. Maar ook virtual reality, chatbots en gaming als dat werkt. Om dat te doen zullen we deze groepen betrekken bij het ontwikkelen en uittesten van interventies.”

Door: Redactie Nationale Zorggids