Normal_oudereren_oma_ziekenhuis_bed_patient

Ouderen zouden duidelijker voor ogen moet hebben of ze gereanimeerd willen worden of niet. Artsen die ouderen op de spoedeisende hulp behandelen, merken dat hun patiënten hier vaak nog niet over hebben nagedacht. De vraag 'Wel of niet reanimeren?' wordt vaak gesteld voorafgaand aan een gevaarlijke operatie op de SEH. Artsen, gesteund door de ouderenbond ANBO en Patiëntenfederatie Nederland, willen ouderen bewust maken van het belang van een weloverwogen keuze. Dit meldt Algemeen Dagblad. 

Als het aan Patiëntenfederatie Nederland, ANBO en artsen ligt, praten ouderen al met de huisarts of op de polikliniek over wel of niet reanimeren. Dat is vooral belangrijk voor patiënten die een verhoogd risico lopen op overlijden, zoals kwetsbare ouderen, terminaal zieken, of mensen die een zware behandeling moeten ondergaan. “Mensen moeten zich realiseren dat een reanimatie vaak niet succesvol is. Op televisie wel, in het echt niet”, zegt hoogleraar intensive care Diederik van Dijk.

Bewustwordingscampagne over reanimeren

De Patiëntenfederatie is samen met de artsen een bewustwordingscampagne begonnen en verspreidt informatiefolders in alle huisartsenpraktijken. Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede is met een experiment begonnen waarin het gesprekken aangaat met patiënten om te praten over hun levenseinde. Het is de bedoeling dat de longafdeling, afdeling geriatrie en de hart-, nier- en oncologieafdelingen dit jaar vijfhonderd gesprekken voeren over een levenseinde zodat zij de vraag 'Wel of niet reanimeren?' beter kunnen beantwoorden als zij op de spoedeisende hulp belanden. 

Door: Redactie Nationale Zorggids