Logo_nvve_levenseinde_euthanasie_logo

Er bestaan nog steeds veel misverstanden rondom euthanasie. Daarom heeft de NVVE de Week van de Euthanasie in het leven geroepen. Om de kennis over euthanasie te vergroten vinden in de week van 9 tot en met 16 februari, verspreid over het land, verschillende activiteiten plaats. Iedereen is welkom om zich te informeren en mee te praten. De week wordt afgesloten met een symposium gericht op jongeren. Dit meldt NVVE. 

Het thema euthanasie en vrijwillig levenseinde leeft sterk in de maatschappij. Jaarlijks ontvangt de NVVE alleen al van haar leden 40.000 vragen over dit onderwerp. Uit de vragen die gesteld worden blijkt dat er een groot verschil is tussen wat mensen weten over en verwachten van een euthanasieverzoek en de weerbarstige praktijk.

Veel mensen denken bijvoorbeeld dat euthanasie een recht is of dat met een wilsverklaring alles is geregeld. Dat is niet het geval. Een arts bepaalt of een euthanasieverzoek wordt ingewilligd. In de praktijk worden twee op de drie verzoeken afgewezen. De NVVE grijpt de Week van de Euthanasie aan om uit te leggen wat de mogelijkheden en onmogelijkheden van de regelgeving zijn.

Documentaire Voor het te laat 

De meeste vragen die de NVVE ontvangt gaan over euthanasie bij dementie. De aangrijpende documentaire Voor het te laat is (Gerald van Bronkhorst en Marc Duijsings, 2016) biedt veel aanknopingspunten om deze ingewikkelde problematiek bespreekbaar te maken. De film volgt Annie Zwijnenberg en Margriet Hermans in de laatste maanden van hun leven. Zij leden aan Alzheimer en besloten uit het leven te stappen voordat de ziekte hen helemaal in z’n greep zou hebben. De NVVE vertoont de film bij Kinepolis bioscopen in Rotterdam (11/2), Breda (12/2), Enschede (13/2), Schagen (14/2) en Oss (15/2).

Door: Redactie Nationale Zorggids