Normal_ouderen_ouderenzorg

Het kabinet wil de ontwikkeling van nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen bevorderen. In de praktijk komen nieuwe initiatieven van bewonersinitiatieven en sociale ondernemers vaak moeilijk van de grond, omdat de financiering lastig rond is te krijgen. Daarom stelt het kabinet dit voorjaar een stimuleringsregeling hiervoor open. Dit meldt Rijksoverheid. 

Het blijkt lastig voor bewonersinitiatieven en sociale ondernemers om innovatieve woonvormen van de grond te krijgen. De praktijk wijst uit dat op dit moment banken, pensioenfondsen en investeerders maar beperkt middelen ter beschikking stellen om innovatieve woonvormen voor de doelgroep van ouderen met lagere- en middeninkomens tot stand te brengen, vanwege de risico’s en het beperkte rendement. Met de regeling worden de risico’s afgedekt die niet in de markt worden gedekt. Minister De Jonge van Volksgezondheid en minister Ollongren van Binnenlandse Zaken willen dit vlottrekken met de stimuleringsregeling wonen en zorg.

Stimuleringsregeling

Deze regeling is erop gericht nieuwe wooninitiatieven te helpen bij de financiering met een garantiestelling of lening en bestaat uit drie onderdelen. Onderdeel één is een subsididie voor de initiatieffase van een woonzorgarrangement, waarin de haalbaarheid van het initiatief getoest kan worden. Dit jaar kunnen hiervan tussen de zeventig en negentig plannen worden gesubsidieerd. Dan is er nog de borgstelling door de overheid voor 90 procent van de leningen van banken voor de plantontwikkelfase. Hiervoor kan tot 10 miljoen aanleningen worden geborgd. Tot slot is er ook nog de borgstelling voor een achtergestelde lening van 15 procent van de stichtingskosten bij de bouw- en nafinancieringfase. Zo kunnen bewonersinitiatieven en sociale ondernemers veel eerder de financiering rondkrijgen. 

Vernieuwende, kleinschalige en geclusterde woonzorgarrangementen 

Het gaat daarbij specifiek om vernieuwende, kleinschalige en geclusterde woonzorgarrangementen voor mensen met laag- of middeninkomen met levensloopbestendige of gemakkelijk aanpasbare woningen. Dit kunnen zowel huur- als koopwoningen zijn.  Hierbij wordt uitgegaan van een minimum van vijf wooneenheden en van een maximum van veertig wooneenheden. 

Door: Redactie Nationale Zorggids