Normal_ouderen__wandelstok

Als ouderen na een gebroken heup gevolgd worden met bewegingssensoren in huis en daarnaast coaching krijgen, voelen zij zich zekerder en herstellen zij beter. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van docent-onderzoeker Margriet Pol van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Voor het eerst zijn sensoren voor de oudere doelgroep in zo’n grote studie onderzocht. Er deden 240 ouderen mee. Dit meldt de Hogeschool van Amsterdam. 

In Nederland breken jaarlijks ongeveer 15.000 ouderen hun heup, meestal door een val in huis of op straat. Voor ouderen die zelfstandig wonen betekent dit een kantelpunt: slechts de helft van hen kan na de operatie terug naar huis. Een kwart overlijdt zelfs binnen één jaar. 

Angst om te vallen speelt een belangrijke rol in deze neerwaartse spiraal. De valangst weerhoudt ouderen ervan om de draad weer op te pakken, terwijl dat juist belangrijk is voor het herstel. Ze doen steeds minder, waardoor hun dagelijks functioneren achteruitgaat.

Persoonlijk revalidatieplan 

De deelnemers konden zelf vooraf aangeven welke vijf betekenisvolle activiteiten zij het belangrijkst vonden en waar zij, eenmaal thuis, problemen bij verwachtten. Op basis hiervan stelden de onderzoeker/tergotherapeut en deelnemer een persoonlijk revalidatieplan op. Vervolgens konden de therapeut en de oudere de voortgang volgen door met sensoren de bewegingen in en rondom de woning te meten.

In totaal deden drie groepen mee. Ouderen die coaching en sensoren, alleen coaching of alleen standaard zorg kregen. Coaching werkte beter dan standaard zorg, maar dit verschil was alleen significant voor de groep die coaching én sensoren kreeg. Na zes maanden gaf die groep (coaching en sensoren) aan dat zij in het dagelijks leven beter konden functioneren (op basis van de betekenisvolle activiteiten).  

Privacy-kwestie

Met het plaatsen van sensoren bij iemand thuis komen uiteraard ook privacy-kwesties om de hoek kijken. Toch bleek uit interviews die Pol met elf ouderen voerde dat de baten ˗ meer zelfvertrouwen en herstel ˗ over het algemeen opwogen tegen de lasten ˗ verlies van privacy. Bovendien meten de sensoren alleen hoeveel iemand beweegt en waar iemand zich in de woonruimte bevindt. 

Door: redactie Nationale Zorggids