Logo_igj_inspectie_gezondheidszorg_en_jeugd

Ouderenzorginstelling Zahet, die sinds februari 2018 onder verscherpt toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) staat, heeft nu een aanwijzing opgelegd gekregen. Ook is het verscherpt toezicht nog een keer verlengd. De inspectie is van mening dat de verbeteringen die nodig zijn om de risico’s voor de kwaliteit en veiligheid voor de zorg weg te nemen, niet snel genoeg gaat. Dit meldt IGJ. 

Het gaat om één locatie van Stichting Zahet in Nijmegen, waar zorg wordt verleend aan maximaal vijftien ouderen met een allochtone achtergrond. Medewerkers spreken de taal van de bewoners, zodat zij zich verstaanbaar kunnen maken. Ook krijgen ze zorg die passend is bij hun cultuur of afkomst.

Medicatieveiligheid niet op orde

Sinds februari 2018 staat het onder verscherpt toezicht en hoewel er eerder verbeteringen zichtbaar waren, blijkt nu dat het niet gelukt is om die verbeteringen vast te houden. Zo wordt er niet zorgvuldig omgegaan met medicijnen, met name bij het bewaren en toedienen ervan. Bovendien worden de vrijheidsbeperkende maatregelen niet bij iedere cliënt zorgvuldig afgewogen.

Aanwijzing opgelegd, toezicht verlengd

Hiervoor stelt de inspectie geen verscherpt toezicht in, maar legt het een aanwijzing op voor de tekortkomingen op het gebied van medicatieveiligheid, persoonsgerichte zorg en het sturen op kwaliteit en veiligheid. Het verschil met een verscherpt toezicht is dat de inspectie bij een aanwijzing de verbetermaatregelen kan afdwingen, met behulp van een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang.   

Stichting Zahet heeft één maand de tijd om te voldoen aan de normen op de thema’s persoonsgerichte zorg en medicatieveiligheid en zes maanden om de kwaliteit en veiligheid van zorg op orde te krijgen. 

Door: Nationale Zorggids