Logo_hand_oudere

Woonzorginstelling Nefes in Arnhem mag van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) voorlopig geen zorg meer verlenen. Pas als de risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg zijn weggenomen en dat door de inspectie is getoetst, mag de zorgorganisatie haar werk voortzetten. Nefes heeft op dit moment geen cliënten. Dit meldt IGJ. 

Bij een bezoek zag de inspectie dat Nefes onvoldoende scoort op twintig van de 21 door de inspectie getoetste normen. Er zijn tekortkomingen op het gebied van persoonsgerichte zorg, vrijheidsbeperking en sturing op kwaliteit en veiligheid. Ook zijn er onvoldoende gekwalificeerde medewerkers in dienst. Daardoor zijn er risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Als Nefes niet aan de eisen van de inspectie voldoet, kan het een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang opgelegd krijgen. 

Door: Nationale Zorggids