Normal_geld_rekenmachine

Volgens de gemeenten in de regio FoodValley heeft het Centraal Planbureau (CPB) de derving van uitkomsten uit eigen bijdragen voor algemene maatwerkvoorzieningen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te laag ingeschat. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid ziet echter geen reden om de monitor van het CPB hierover aan te laten passen. De compensatie voor de derving van inkomsten door het nieuwe Wmo-abonnementstarief is bovendien afdoende. Dit meldt Binnenlands Bestuur. 

De FoodValley-gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Wageningen en Veenendaal menen dat het CPB slechts de helft van de werkelijk inkomstenderving heeft geschat. Gemeenten zouden niet vijf miljoen, maar tien miljoen euro aan inkomstenderving hebben door het Wmo-abbonementstarief.

In september meer duidelijkheid

“Ik heb op dit moment geen aanleiding om te veronderstellen dat de gebruikte aannames onjuist zijn”, zegt de minister hierover. Pas in september wordt duidelijk wat het abonnementstarief doet en wat de inkomstenderving is. Gemeenten beschuldigden het CPB er bovendien van niet de informatie van het CAK te hebben gebruikt, maar deze beschuldiging is ongegrond, aldus De Jonge.

De inkomsten die gemeenten nu missen door de invoering van het abonnementstarief voor de Wmo, kunnen zij compenseren vanuit het gemeentefonds. Hieraan is namelijk structureel 145 miljoen euro toegevoegd. 

Door: Nationale Zorggids