Normal_seniorwebcloud

De meeste senioren weten wat ‘bestanden in de cloud opslaan’ betekent, maar één op de tien heeft geen idee wat de cloud is. Toch gebruikt 39 procent van de ouderen de cloud nog niet. De belangrijkste reden voor het niet te gebruiken is dat mensen het geen prettig idee vinden dat al hun bestanden online staan, zo blijkt uit onderzoek van SeniorWeb onder ruim negenhonderd senioren.

Onveilig gevoel

Het gevoel dat de cloud niet veilig (genoeg) is komt ook tot uiting in de andere belangrijke redenen om geen clouddiensten te gebruiken: 40 procent wil geen privacygevoelige bestanden online plaatsen en 33 procent vertrouwt het überhaupt niet of onvoldoende. Ook speelt voor sommigen de angst voor hackers of wie er allemaal kunnen meekijken een rol. Daarnaast weten vrij veel ouderen ook niet (goed) hoe het werkt of geeft men aan het niet nodig te hebben. Dit bijvoorbeeld omdat men bestanden op een externe harde schijf of usb-stick opslaat.

Alles overal bij de hand

Van de vier grote clouddiensten (Microsoft OneDrive, Dropbox, Google Drive en Apple iCloud) wordt OneDrive het meest en iCloud het minst gebruikt. De belangrijkste redenen om clouddiensten te gebruiken zijn; overal en op al je digitale apparaten bij je bestanden kunnen en geen risico op verlies door diefstal of beschadiging van apparate, zegt ongeveer de helft van de senioren. Dat bestanden heel makkelijk en snel kunnen worden gedeeld of dat er standaard een back-up wordt gemaakt zien veel minder ouderen als een belangrijk voordeel van de cloud.

Foto’s opslaan

Van de cloud-gebruikers gebruikt 36 procent het als back-up voor al hun bestanden. De meesten gebruiken het om af en toe bestanden op te slaan. Het delen van bestanden met anderen doet ruim een kwart van de senioren. Men plaatst voornamelijk foto’s in de cloud. Verder worden ook tekstbestanden en pdf’s online opgeslagen. Muziek, films of e-books worden vrij weinig online bewaard.

Informatiebehoefte

Uit het onderzoek blijkt verder dat er veel behoefte aan informatie over het onderwerp is. Ook onder de cloud-gebruikers. Van hen zoekt 80 procent informatie op over de cloud en de verschillende clouddiensten. Zij doen dit vooral online. Ruim een kwart duikt een computertijdschrift in en 15 procent klopt aan voor informatie bij familie, vrienden of bekenden.

SeniorWeb heeft een pagina ingericht voor ouderen die meer informatie willen over dit onderwerp. Ook is er een quiz waarmee iedereen zijn of haar kennis over de cloud kan testen. 

Door: Nationale Zorggids
Beeld; SeniorWeb