Logo_zorggroep_alliade_logo

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft aangifte gedaan tegen Zorggroep Alliade voor twee valselijk opgemaakte facturen. Er is namelijk dividend uitgekeerd waar dat niet was afgesproken. Ook is de zorggroep onder verscherpt toezicht gesteld voor de duur van zes maanden wegens een gebrek aan integere en beheerste bedrijfsvoering. Dit meldt IGJ. 

Al in 2016 deden de inspectie en Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een eerste onderzoek naar goed bestuur bij Zorggroep Alliade. Vervolgvragen vanuit de media en Tweede Kamer en aanvullende informatie over mogelijke belangenverstrengeling en het weglekken van zorggelden waren voor de inspectie aanleiding om in december 2016 te starten met een tweede onderzoek.

Drietal transacties onderzocht 

Ook dit onderzoek vond plaats in nauwe samenwerking met de NZa en richtte zich op de periode tussen 2008 en 2016. Op basis van onderzoek ter plaatse, bureauonderzoek en diepgaand boekenonderzoek, heeft de inspectie een drietal omvangrijke transacties tussen Zorggroep Alliade en de Freya-groep onderzocht. Daarbij onderzocht het ook of het belang van de kwaliteit en continuïteit van zorg voor clienten steeds voorop heeft gestaan.

De inspectie heeft niet de overtuiging gekregen dat Alliade steeds vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft gehandeld. Ten aanzien van de drie onderzochte transacties concludeert de IGJ dat er onvoldoende interne en externe waarborgen waren binnen de organisatie om materiële beïnvloeding te voorkomen. De raad van toezicht stond te veel op afstand, stelde zich onvoldoende kritisch op en werd in bepaalde gevallen niet, te laat of onvolledig geïnformeerd.

Vertrouwen ernstig geschaad

Het vertrouwen in de raad van bestuur én de raad van toezicht is ernstig geschaad.  Alliade moet binnen twee maanden een plan van aanpak opstellen en binnen vier maanden moeten er verbetermaatregelen zijn uitgevoerd. 

Door: Nationale Zorggids