Normal_rechtszaak_hamer_rechtbank1

De Centrale Raad van Beroep, de hoogste bestuursrechter in Nederland, heeft opnieuw een gemeente op de vingers getikt over de wijze van toekenning van Wmo-hulp. Enschede moet aanvragers van huishoudelijke hulp voortaan een duidelijke in uren omschreven toekenning geven. Een algemene omschrijving zoals ‘een schoon huis’ of ‘twee keer per week schoonmaken’ is onvoldoende. Dit meldt Ieder(in). 

“Duidelijker kan het niet worden voor gemeenten: ‘resultaatgericht’ indiceren zoals veel gemeenten dat nu doen, is niet langer houdbaar. Enschede is de meest recente in de rij van gemeenten die worden teruggefloten vanwege deze manier van werken. De uitspraak van de Centrale Raad is bindend voor alle gemeenten”, zegt Ieder(in).

Strenger vonnis

De koepelorganisatie noemt de nieuwe uitspraak opvallend omdat deze nog strenger is dan de vorige vonnissen tegen deze manier van werken. Er móet voortaan een indicatie in tijd of uren worden afgegeven. Het is niet langer toegestaan in algemene bewoordingen huishoudelijke hulp toe te kennen.

Afwachten wat minister vindt

Enschede geeft beschikkingen af waarin wel is opgenomen waar in huis wordt schoongemaakt en hoe vaak dat moet gebeuren. Maar de Centrale Raad levert daar nu een rekensom bij: de man die in beroep ging, krijgt voortaan wekelijks ruim vier uur hulp. Daarbij wordt uitgegaan van de regels en urenindicaties van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De Enschede wacht, net als Steenbergen en Peelgemeenten, op de mening van de minister van Volksgezondheid over resultaatgericht indiceren. 

Door: Nationale Zorggids